Termalne Kupalisko Horne Saliby
Hlavná 297, 92503 Horné Saliby
Retro Thermal Diakovce
Diakovce 847, 925 81 Diakovce
Termalne Kąpielisko Komarno
Vnútorná okružná 19 945 01 Komárno
Termalne Kąpielisko Vinkov les
Vincov les 1900 925 21 Sládkovicovo
Termalne Kąpielisko Chalmova
ul. M. Nešpora 1, 972 45 Bystričany
HOLIDAYPARK Kovacova
Kúpeľná ul., areál Termálneho kúpaliska 962 37 Kováčová
Santovka Wellness
Maďarovská 4, 935 87 Santovka
Thermal Park Nitrava
Poľný Kesov 252 951 15 Poľný Kesov