Duszniki Zdrój – urokliwe uzdrowisko w Kotlinie Kłodzkiej!

Uzdrowisko Duszniki Zdrój położone jest na obszarze Kotliny Kłodzkiej, na północno – zachodnim skraju Gór Bystrzyckich. Mało które niewielkie miasteczko może poszukiwać swojego rodowodu w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Duszniki powstały na prastarym szlaku handlowym, który prowadził ze Śląska do Czech. Podróżowały nim w starożytności karawany transportujące bursztyn, w średniowieczu zaś konwoje z Wrocławia do Pragi.

Historia miasteczka
Miasto otrzymało prawa miejskie w 1364 roku ze względu na intensywnie rozwijające się różnorodne gałęzie przemysłu: górnictwo i hutnictwo rud żelaza, szklarstwo, sukiennictwo a także handel płótnem. Kolejne wieki były niespokojnym czasem dla Dusznik. Najpierw dynamiczny rozwój miasta przerwały wojny husyckie, następne zniszczenia przyniosła wojna trzydziestoletnia, po której pozostało zaledwie 25 mieszkańców. Jednak już w II połowie XVII wieku nastąpiło ponowne ożywienie gospodarcze osady. Stała się ona ważnym ośrodkiem tkackim i papierniczym. W tym czasie zatrzymał się tu Jan Kazimierz, który po abdykacji udawał się na Śląsk.
Duszniki Zdrój i ich bogactwo – wody lecznicze i termalne!
Pierwsze wzmianki o wodach mineralnych w rejonie pochodzą z XV wieku, zaś jeszcze przed 1750 rokiem przeprowadzono badania źródeł. Przełom wieków XVIII i XIX zaowocował rozpoczęciem pierwszych kuracji. W tym czasie Duszniki stały się popularnym kurortem, odwiedzanym przez arystokratów i artystów. Do najbardziej znanych gości należeli król Fryderyk Wilhelm III oraz Fryderyk Chopin, który w 1826 roku dał dwa koncerty dobroczynne. Od 1946 roku zapoczątkowały one tradycję organizowania Festiwali Chopinowskich. Choć o wizycie Chopina w Dusznikach nietrudno się dowiedzieć, w Dusznikach natchnienia szukał jeszcze jeden wybitny muzyk, Feliks Mendelssohn – Bartholdy. Ponoć właśnie piękne zakątki regionu natchnęły go do skomponowania „Snu nocy letniej”.
Czas po II wojnie światowej przyniósł Dusznikom dalszy ich rozwój. Odnowiono stare oraz wzniesiono nowe pijalnie wód mineralnych, wykonano kolejne odwierty dostarczające wody lecznicze. Rok 1998 przyniósł powódź, która zniszczyła miasto. Skutki powodzi zostały jednak szybko usunięte a zniszczone zabytki odnowiono.
Charakter chemiczny wód
Duszniki Zdrój

Fot. Polskie Krajobrazy

Wody wykorzystywane w uzdrowisku pochodzą z pięciu źródeł pogłębionych odwiertami: pierwotnie nosząca nazwę „Letni Zdrój” Pieniawa Chopina, Jan Kazimierz, Agata, Jacek oraz B4. Wody te zaliczyć można do szczaw alkalicznych typu wodorowęglanowo – wapniowo – sodowych lub magnezowych. Wszystkie charakteryzują się podniesioną zawartością żelaza oraz dwutlenku węgla, natomiast woda ze źródła Jacek jest dodatkowo radoczynna oraz siarczkowa. Temperatura w poszczególnych ujęciach wynosi od 12oC do 18oC i prawdopodobnie byłaby wyższa gdyby nie ochładzające działanie uchodzącego CO2. Istnieją dwie hipotezy tłumaczące podwyższoną zawartość dwutlenku węgla w wodach tego regionu: występujące głęboko pod powierzchnią ziemi ogniska magmowe lub termiczny rozkład wapieni występujących w seriach łupków łyszczykowych. Transport CO2 odbywa się poprzez uskoki tektoniczne. Strefa zasilania źródeł znajduje się w Górach Bystrzyckich i Orlickich.

W uzdrowisku leczy się dolegliwości układu krążenia, trawienia, choroby reumatyczne, górnych i dolnych dróg oddechowych, endokrynologiczne, nefrologiczne oraz kobiece.
Turystyka
Po zakończonych zabiegach leczniczych kuracjusze oraz turyści mogą podziwiać zabudowania w centrum miasta, zabytki sakralne, w tym renesansowo – barokowy kościół pw. Śś Piotra i Pawła czy Muzeum Papiernictwa. Do spacerów zachęca malowniczo położony Park Zdrojowy, gdzie w porze letniej po zapadnięciu zmroku odbywają się pokazy kolorowej fontanny. Rejon Dusznik oferuje także wiele atrakcji w zimie, w oddalonym o kilka km Zieleńcu funkcjonuje ośrodek narciarski. Miłośnicy natury zaś podziwiać mogą Torfowisko pod Zieleńcem, jedno z trzech miejsc w Polsce gdzie występuje brzoza karłowata oraz inne, bardzo rzadkie gatunki zwierząt i roślin.
Anna Chmurzyńska
Chcesz wiedzieć gdzie wydobywa się wody termalne w uzdrowiskach? Kliknij tutaj!