Energia geotermalna – czyste źródło energii

Przyrodnicze efekty wykorzystania wód geotermalnych na przykładzie Uniejowie

Przyrodnicze efekty wykorzystania wód geotermalnych na przykładzie Uniejowa

Fot. Termy Uniejów

Energia geotermalna jest jednym z alternatywnych, tak zwanych czystych ekologicznie źródeł energii. Jej kluczowe cechy, takie jak odnawialność i wielkość zasobów sprawiają, że jest to bogactwo praktycznie niewyczerpalne. Są one możliwe do długotrwałego wykorzystania.

Poprzez zatłaczanie wody odpadowej następuje eliminacja negatywnych czynników niszczących środowisko – termicznych, chemicznych i osiadania gruntu. Jednocześnie zasilany jest zbiornik geotermalny, przez co przedłuża się istnienie zasobów wód.
Wykorzystanie energii geotermalnej nie wpływa negatywnie na stan środowiska przyrodniczego w porównaniu ze stosowaniem konwencjonalnych źródeł energii i pozwala na jego zrównoważony rozwój. Przy eksploatacji energii z głębi Ziemi nie wytwarza się zanieczyszczeń lub tylko niewielkie ich ilości. Największe obciążenia środowiska przyrodniczego, podczas całego okresu działalności zakładu geotermalnego, występują na etapie jego przygotowywania (np. w związku z wykonaniem odwiertów), nie zaś dalszego funkcjonowania. Samo wykorzystanie zasobów energii ciepła Ziemi jest zupełnie wolne od jakiegokolwiek wpływu na emisję zanieczyszczeń do atmosfery i powstawanie efektu cieplarnianego. (…)
Przyrodnicze efekty wykorzystania wód geotermalnych na przykładzie Uniejowa – czytaj GLOBEnergia 1/2009!
Źródło: GLOBEnergia 1/2009 Karolina Smętkiewicz
Fot. TermyOnline
Chcesz wiedzieć więcej o odnawialnych źródłach energii? GLOBEnergia zaprasza!
Termalni.pl zapraszają do świata basenów termalnych w Polsce i na Słowacji!