Prawne wsparcie dla geotermii!

Zmianie uległy Aspekty prawne eksploatacji wód termalnych w naszym kraju. Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 wprowadziło liczne ułatwienia, celem wsparcia rozwoju geotermii.

Eksploatacja zwolniona z opłat!
Przede wszystkim eksploatacja wód termalnych jest zwolniona z opłat. Nie obowiązuje dodatkowo opłata za informacje geologiczna na etapie projektowania ujęcia. Opłata na korzystanie z informacji geologicznej w celu wydobywania wód geotermalnych jest obniżona zgodnie z ostatnią zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie do 31 grudnia 2020r- do 1% jej wartości.
Brak konieczności ubiegania się o koncesję na etapie poszukiwania i rozpoznania wód termalnych!
Co więcej, Prawo Geologiczne i Górnicze zrezygnowało z konieczności otrzymania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie wód geotermalnych, które uznano za kopaliny. Wydanie decyzji kosztuje jedynie 10 zł. Nie ponosi się opłaty za górnicze użytkowanie oraz nie trzeba dysponować środkami na prowadzenie działalności. W przypadku wydobycia wód, proces koncesyjny jest znacznie skrócony. Kompetencje w zakresie udzielania koncesji zostały przeniesione na marszałków województw.
Rozwój geotermii jest wspierany wieloma opracowaniami o tematyce geotermalnej wykonywanych na zamówienie Ministra Środowiska. W latach 1995-2011 powstało ich 17 i przeznaczono na cen cel 14 mln zł. Wsparcia finansowego udziela również NFOŚiGW. W latach 2008-2012 wsparcie finansowe z tego tytułu otrzymało 25 inwestycji, z których 5 największych otrzymało w sumie 51,5 mln zł.
Aspekty prawne eksploatacji wód geotermalnych maja bardzo duży wpływ na rozwój tej dziedziny OŹE.

Fot. Environmental Photographer of the Year 2016, fotopolis.pl

Interesuje Cię świat basenów termalnych – kliknij tutaj!
Chcesz wiedzieć więcej o odnawialnych źródłach energii? GLOBEnergia zaprasza!