Ciechocinek – legenda o powstaniu miasta

Ciechocinek to miasteczko położone na Kujawach, w województwie kujawsko – pomorskim, na obszarze Kotliny Toruńsko – bydgoskiej.

Z powstaniem uzdrowiska wiąże się bardzo romantyczna legenda o dwójce młodych ludzi, Ciechu i Cinie, których połączyła zakazana miłość. Uciekając przed gniewem ojca Ciny, narzeczeni zawędrowali w piękną okolicę, gdzie postanowili się osiedlić. Choć młoda kobieta bardzo kochała Ciecha gorzko jednak płakała, że nie zobaczy więcej ojca. Tam, gdzie upadły jej łzy, powstały słone źródełka. Mieszkańcy osady, wdzięczni za cenny surowiec jakim była w owych czasach sól, nazwali ją Ciechocinek od imion Ciecha i Ciny.
Istnieją także inne, mniej romantyczne hipotezy powstania nazwy uzdrowiska. Może ona pochodzić od właściciela Ciechoty lub od nazwy miejscowości Ciechocin, z której najprawdopodobniej przywędrowała część mieszkańców.
Wracając jednak do czasów historycznych…
Ciechocinek tężnia

Tężnia w Ciechocinku

W czasach średniowiecznych najważniejszym surowcem otrzymywanym na terenie dzisiejszego uzdrowiska była sól. To właśnie jej dotyczą pierwsze wzmianki w dokumentach historycznych. Pochodzą one z XIII wieku i dotyczą warzenia soli. Kolejna informacja pochodzi z 1235 roku, z układu pomiędzy Konradem Mazowieckim i Zakonem Krzyżackim, na mocy którego krzyżacy otrzymali min. dwie warzelnie soli. Aż do czasów zaborów region ten rozwijał się spokojnie. Wtedy bowiem okazało się, że Bochnia i Wieliczka, główni dostawcy soli dla kraju, znalazły się poza granicami RP. Ten fakt oraz działalność ministra skarbu, księcia Franciszka – Ksawerego Dubnickiego – Lubeckiego zapoczątkowały intensywny rozwój miasteczka. Wybudowano zakład warzelniczy oraz dwie tężnie, do wstępnego zatężania solanki przed warzeniem. Potem zauważono korzystny wpływ powietrza wokół tężni na stan zdrowia i do Ciechocinka zaczęli przyjeżdżać kuracjusze. Wybudowano kolejną tężnie, powstały parki zdrojowe. XX wiek, pomimo zawirowań historycznych oraz dwóch wojen, był również okresem rozwoju uzdrowiska.

Ciechocinek i jego wody termalne
Równie ciekawa jak pochodzenie nazwy uzdrowiska jest geneza samych wód. Najnowsze badania wskazują, że są one pochodzenia paleoinfiltacyjnego. Oznacza to, że w dawnych epokach geologicznych woda deszczowa wsiąkała w ziemię, przenikając w głąb, potem zaś została zamknięta w systemie skalnym. Następnie, wskutek ruchów górotworu, woda została uwolniona i mogła wypłynąć na powierzchnię ziemi. Skałami zbiornikowymi są utwory jury górnej oraz dolnej a także, w przypadku otworu 17b – czwartorzędu.
Wody lecznicze Ciechocinka to solanki (typ wody: chlorkowo – sodowy) o mineralizacji wynoszącej od 39 g/dm3 (Terma 11) do 70 g/dm3 (Terma 18) – są to zatem wody mineralne. Temperatura w poszczególnych ujęciach także jest zróżnicowana: wynosi od 15,6oC w Termie 11 do 37oC w Termie 18. Do składników specyficznych, mających korzystny wpływ na zdrowie człowieka zaliczyć można jod, kwas metakrzemowy, kwas metatytanowy, kwas metaborowy oraz żelazo.
Ciekawą kwestią jest także wpływ eksploatacji na mineralizację wody. W przypadku Termy 11 nastąpił spadek zawartości składników rozpuszczonych zwłaszcza chloru i sodu. Wysładzanie się wody w ujęciu spowodowane jest infiltracją wód opadowych do warstwy wodonośnej. Zupełnie inna sytuacja występuje w przypadku eksploatacji Term14 oraz 16 – tutaj nastąpił dopływ solanki z głębszych partii jury a w efekcie – wzrost mineralizacji.
Specyficzny klimat uzdrowiska oraz występujące tam wody pozwalają na leczenie schorzeń narządów ruchu oraz reumatycznych, układu krążenia oraz układu oddechowego.
Atrakcje miasta
W samym miasteczku podziwiać można wiele atrakcji turystycznych, przede wszystkim zaś zespół tężni o drewnianej konstrukcji, łącznej długości ok. 1740 m i wysokości 15 m. Do spacerów zachęcają zespoły parkowe, zieleńce i rezerwat roślin słonolubnych oraz skansen. W centrum miasta uwagę spacerowiczów przyciągnie oryginalna XIX wieczna zabudowa, zaś w sezonie letnim wielką atrakcją są plenerowe przedstawienia w teatrze letnim.
Anna Chmurzyńska
Chcesz wiedzieć więcej o uzdrowiskach, które wykorzystują wodę termalną? Kliknij tutaj!