Cieplice Śląskie – jedno z najstarszych uzdrowisk Polski!

Cieplice Śląskie to dzielnica Jeleniej Góry o charakterze uzdrowiskowym, położona na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej. Teren otoczony jest ze wszystkich stron górami. Karkonosze na południu, Pogórze Izerskie i Góry Izerskie na zachodzie, Góry Kaczawskie na północy i Rudawami Janowickimi na wschodzie zapewnią niezapomniane wrażenia wszystkim miłośnikom gór.

Poznaj Cieplice Śląskie – legenda i historia wód!
Legenda głosi, że uzdrowisko powstało w miejscu dworku myśliwskiego, wzniesionego przy źródłach wód leczniczych. Pochodząca z nich woda uzdrowiła jelenia zranionego podczas polowania przez księcia Bolesława Wysokiego.
Pierwsze udokumentowane wzmianki o gorących wodach w regionie pojawiły się już w XIII wieku i aż do chwili obecnej kuracjusze korzystają z dobroczynnego działania wód leczniczych Cieplic. Do najsławniejszych gości uzdrowiska zaliczyć można Hugo Kołłątaja, Johanna Wolfganga von Goethe, Johna Quincy Adamsa czy księżną Izabellę Czartoryską.
Wody Cieplic Śląskich są pochodzenia infiltracyjnego. Oznacza to, iż zasilane są opadami atmosferycznymi, które przenikają w głąb skał a następnie krążą w nich, nasycając się różnymi solami mineralnymi i ogrzewając) , a ich wiek określa się na 16 – 22 tyś. lat.
Istnieje kilka teorii dotyczących zasilania złoża. Pierwsza z nich zakłada, że zasilanie odbywa się od strony zachodniej gdzie znajdują się bogate w minerał fluoryt łupki łyszczykowe Gór Izerskich (hipotezę potwierdza wysoka zawartość fluoru w wodach). Druga teoria głosi, że w górnych partiach Karkonoszy. Złoże usytuowane jest w obrębie masywu granitowego Karkonoszy. Bardzo duże znaczenie mają uskoki tektoniczne, które umożliwiają krążenie wód w górotworze, a także ich wypływ na powierzchnię.
Stosunkowo wysoka jest temperatura wód – wynosząca od 22 st.C do 43 st.C w poszczególnych źródłach oraz odpowiednio 87,6 st.C i 63 st. C w otworach C-1 i C-2 zlokalizowanych na terenie Parku Zdrojowego. Ma ona związek jest z gradientem geotermalnym, którego wartość jest większa niż przeciętnie na obszarze Polski.
 Źródła na terenie uzdrowiska
Na terenie Cieplic Śląskich znajduje się 13 ujęć wód termalnych (leczniczych), pochodzących z 6 źródeł: Marysieńka, Sobieski, Antoni – Wacław, Nowe, Basenowe Damskie Wschodnie, Basenowe Męskie Zachodnie. Mineralizacja wód wynosi ok. 650 mg/dm3 co pozwala zakwalifikować je jako akratopegi. Są to głównie wody siarczanowo – wodorowęglanowo – sodowe. Niekiedy, zamiast lub oprócz jonów siarczanowych występują jony chlorkowe, a dodatkowym składnikiem są jony wapniowe. Zawierają one dodatkowo takie składniki specyficzne jak fluor oraz kwas metakrzemowy, charakteryzują się także średnią lub silną radoczynnością, a także podwyższoną temperaturą.
Wody z cieplickich źródeł wypływają samoczynnie na powierzchnię pod wpływem podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego. Nie reagują one na zmienne warunki hydrometeorologiczne.
Opracowanie: Anna Chmurzyńska
Termalni.pl polecają – Termy Uniejów