Ostatni rok w Polskiej geotermii. Co się zmieniło? W jakim kierunku?

Co się zmieniło przez ostatni rok na polskiej scenie geotermalnych basenów?  Pomimo, iż rok to wcale nie jest dużo czasu, naprawdę sporo się dzieje. Istniejące już ośrodki odnotowują coraz więcej klientów.

 

Podhale coraz bardziej atrakcyjne!

Pomimo, iż zagęszczenie ośrodków geotermalnych na Podhalu jest największe w Polsce, region ten ciągle się rozwija i nie przestaje zaskakiwać. Idealnym przykładem są budowane właśnie Termy Chochołów. Pierwsze osoby będą mogły skorzystać z basenów jeszcze w tym roku. Termy te mogą stać się konkurencyjne w stosunku do Termy Białka i Termy Bukovina ze względu na korzystną lokalizację w pobliżu Zakopanego, komfortowy dojazd oraz architekturę nawiązującą do lokalnej kultury ludowej.

Do budowy ośrodka użyto naturalnych surowców, takich jak drewno i kamień. Wody, które wypełnią niecki basenowe pochodzą z głębokości ok. 3,5 km z otworu Chochołów PIG-1, a ich temperatura na wypływie to aż 82°C. Mineralizacja jest na poziomie 1,24 g/m3, a wydajność 120 m3/h (Chowaniec, 2012). Analizując parametry, nie można nie wspomnieć o tym, że potencjał tego odwiertu można by wykorzystać bardziej efektywnie, w sposób kaskadowy, czyli na wiele różnych sposobów. Można rozwinąć geotermalną sieć ciepłowniczą, wspomagać przemysł i rolnictwo, a nie tylko stawiać na rekreację.

Uzdrowisko Skierniewice-Maków
Aspiracje miasta

Skierniewice to kolejna miejscowość w Polsce mająca aspiracje uzdrowiskowe. Zdrowotne właściwości termalnej solanki oraz korzystne walory klimatyczne przyczyniają się do systematycznej realizacji projektu uzdrowisko Skierniewice-Maków. Pierwszym ważnym krokiem w tym kierunku było nadanie w maju 2013 r. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej dla części miasta Skierniewice oraz sąsiedniej gminy Maków.

Obszar ochrony uzdrowiskowej

Podstawą do rozwoju funkcji uzdrowiskowych na tym obszarze są zasoby wód geotermalnych i możliwości ich wykorzystania do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych. W trakcie ubiegania się o status obszaru ochrony uzdrowiskowej przeprowadzono badania naukowe potwierdzające lecznicze właściwości wód geotermalnych i lokalnego klimatu, a ich wyniki zamieszczono w formie operatu uzdrowiskowego. Na podstawie świadectw, we wrześniu 2012 r., decyzją Ministra Zdrowia ustalono, jakie kierunki lecznicze będą dominującymi na tym obszarze.

Skierniewicka solanka

Skierniewicka solanka odznacza się wysoką mineralizacją, której wartość wynosi 111 g/dm3 i temperaturą 58°C. Ze względów medycznych zalecono jej zastosowanie po rozcieńczeniu i schłodzeniu do kąpieli i inhalacji. Kąpiele solankowe wskazane są do leczenia chorób narządów ruchu (ortopedyczno- urazowych, reumatologicznych), chorób skóry, układu nerwowego, otyłości oraz w rehabilitacji i profilaktyce. Inhalacje solankowe można stosować do leczenia chorób dróg oddechowych.

Aktualne działania związane z realizacją projektu uzdrowisko Skierniewice-Maków dotyczą sporządzania dokumentacji projektowych infrastruktury technicznej i inwestycji geotermalnych w obrębie planowanego obszaru uzdrowiskowo-rekreacyjnego, kontaktów z potencjalnymi inwestorami oraz pozyskiwania środków finansowych. W dalszej kolejności zostanie zaprojektowana i wybudowana sieć związana z eksploatacją wody geotermalnej i utylizacją zużytej solanki, a następnie zostanie założony park zdrojowy, na którego terenie powstaną tężnie solankowe i amfiteatr. Na obszarze uzdrowiskowym zlokalizowana będzie baza noclegowo- -zabiegowa dla tysiąca pacjentów, baza hotelowa, usługowa i rekreacyjna.

 

Źródło: GLOBEnergia 4/2014

Cały artykuł w numerze 4/2014 GLOBEnergia

Chcesz wiedzieć więcej o polskich kompleksach basenów termalnych? Kliknij tutaj!