Wykorzystanie zasobów energii geotermalnej

Dwoma podstawowymi sposobami korzystania z zasobów energii geotermalnej są:

Fot. oze.opole.pl

• Pośrednie, do wytwarzania energii elektrycznej. Służą do tego złoża wysokotemperaturowe. Oprócz złóż wód, bardziej pożądane są złoża par geotermalnych.

• Bezpośrednie, obejmujące szeroki zakres temperatur, gdzie ciepło wykorzystywane jest bez dodatkowych przemian. Przykładowo do ciepłownictwa, rolnictwa (podgrzewanie gleby, ogrzewanie szklarni, suszenie żywności), rekreacja, balneoterapia, hodowle ryb ciepłolubnych i szereg innych zastosowań.

Aby jak najlepiej wykorzystać energię zawartą w wodach geotermalnych, buduje się tzw. systemy kaskadowe. Każdy kolejny proces, potrzebuje wody o coraz niższej temperaturze, dzięki czemu woda raz wydobyta może być wykorzystana kilkakrotnie.

Podstawowe sposoby wykorzystania energii wód geotermalnych przedstawia diagram Lindal’a 1973
Chcesz wiedzieć więcej o geotermii? GLOBEnergia zaprasza!
Lubisz baseny termalne? Zapraszamy!