Gospodarcze aspekty rozwoju geotermii

Gospodarcze aspekty rozwoju geotermii

Efektywność energii geotermalnej Istnieje wiele przesłanek ekonomiczno-gospodarczych, które przemawiają za pozyskiwaniem wód geotermalnych jako przyszłościowego, alternatywnego źródła energii. Jedną z ważniejszych właściwości wody geotermalnej...

Zobacz więcej
Wykorzystanie zasobów energii geotermalnej!

Wykorzystanie zasobów energii geotermalnej!

  Wykorzystanie zasobów energii geotermalnej Dwoma podstawowymi sposobami korzystania z zasobów energii geotermalnej są: • Pośrednie, do wytwarzania energii elektrycznej. Służą do tego złoża wysokotemperaturowe. Oprócz złóż wód, bardziej...

Zobacz więcej
Co to jest energia geotermalna ?

Co to jest energia geotermalna ?

Co to jest energia geotermalna? Energia geotermalna to energia pochodzącą z wnętrza Ziemi, zakumulowaną w systemach hydrotermalnych lub gorących suchych skał (Hot Dry Rock), przy czym wyróżnia się energię pierwotną będącą pozostałością po...

Zobacz więcej